آموزش اسکرچ

آموزش اسکرچ

قطعا اکثر دانش‌آموزان برنامه نویسان حرفه‌ای نخواهند شد، همان طور که همه آن‌ها نویسنده‌های حرفه ای نخواهند شد، اما آموزش برنامه نویسی اسکرچ مزایایی را برای تمامی افراد در بر خواهد داشت، به عنوان مثال دانش‌آموزان می‌توانند خودشان را صورت خلاقانه‌تر و کامل‌تر ابراز کنند. به آن‌ها کمک خواهد کرد که تفکر خلاقانه را در خودشان ایجاد کنند و رشد دهند و به آن‌ها در پیدا کردن درک بهتری از کارکرد تکنولوژی‌هایی که در هر کجای زندگی‌شان با آن رو به رو خواهند شد، کمک خواهد کرد.

آموزش پایتون کودکان

آموزش پایتون کودکان

اهداف آموزش پایتون ویژه کودکان و دانش آموزان:


– زبان برنامه نویسی پایتون برای افراد مبتدی بسیار خوب است.

– راه اندازی و استفاده از پایتون بسیار ساده است.

– پایتون برای نوجوانان مناسب است.

– استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون در صنعت به سرعت در حال گسترش است.

– نتایج تحقیقات نشان دهنده‌ی ماندگاری و پیشرفت پایتون در میان زبان‌های دیگر است.