اطلاعات اولیاء دانش آموز:
آیا فرزند شما سابقه یادگیری زبان های برنامه نویسی دارد؟ لطفا توضیح دهید.
تایید هویت کاربر:
ارسال کد فعال سازی